Děkujeme všem za trpělivost!! Již jsme zpátky v sedle :-) Daniela

Co se špitá ve stájích #1 - Koňské trávení

„Nech to koňovi, ten má větší hlavu.“ A také větší slepé střevo. Víte, jak tráví kůň? Koně neumějí zvracet. Je toho ale spousta, co naopak umí. Čím jsou jedineční a co jim jako lidé všežravci můžeme jen závidět?

 

Vejdi a neuškoď – dutina ústní

Koně, tak jako lidé, vnímají čtyři základní chutě – sladká, slaná, hořká a kyselá. Mají je v oblibě přesně v tomto pořadí. Podle toho si vybírají seno, byliny a trávu, které jim chutnají a dokážou rozpoznat, co je pro nich jedovaté. Žvýkají vždy na jedné straně a v pravidelných intervalech tyto strany obměňují. Každému soustu přitom věnují až 60 přežvýknutí (jen si to zkuste!). Při žvýkání koně produkují sliny, které ale neobsahují žádné trávicí enzymy – až 40 l denně. Trávení tak začíná až v žaludku. Ten je v poměru k tělu překvapivě malý – což je dáno pastevním způsobem života. Koně tráví pasením ve volné přírodě až 18 h denně a nehladoví déle jak 4 hodiny, proto jim stačí malý žaludek, potrava neustále přibývá a také je neustále posouvána dál. 

Žaludeční alchymie

Žaludek vyprodukuje asi 30 l žaludečních šťáv za den, přičemž v žaludku probíhá trávení jednoduchých sacharidů a bílkovin. Konkrétně ve druhé polovině žaludku. Úplně to hlavní trávení probíhá až v tenkém střevě. U býložravců se stala důležitým evolučním posunem schopnost trávení celulózy a vlákniny obsažené v pletivech rostlin. Z té mají býložravci hlavní příjem energie. Krávy a kozy to vyřešily několika předžaludky se speciální mikroflórou. Koně to vyřešili metr dlouhým slepým střevem.

Slepé střevo nade vše

Ze žaludku se strava posune do tenkého střeva, které mimořádně dobře, dokonce lépe než u jiných savců, tráví tuky. Co by za to lidé dali… Věděli jste, že koně nemají žlučník? Oproti tomu vlákninu (a složité cukry) tráví díky metr dlouhému slepému střevu. To obsahuje největší množství mikroorganismů a probíhá zde většina fermentace. Pokud jste už po operaci „slepáku“, máte další rozdíl mezi vámi a koněm. A nakonec putuje strávená potrava ven – u koní v průměru 5 – 10x za den!

Aby kůň správně trávil, je potřeba vyvážená strava s dostatkem minerálů a vitamínů. Proces trávení může trvat až 28 h a probíhá neustále.  Při trávení vzniká kromě plynů také teplo. Proto se říká, že v zimě se mají koně zahřívat senem – dokážou si trávením „zatopit“.

 

Každý milovník koní dobře ví, že i přes výše popsané úžasné koňské trávící schopnosti, jsou koně na potravu velice citliví a nesprávné nebo nesprávně podané krmivo může způsobit velmi závažné zdravotní komplikace, dokonce i smrt. Téměř každý koňák se bohužel někdy setkal s lidmi, kteří v dobré víře nosí koníkovi k výběhu pamlsky bez vědomí jeho majitele aniž by si uvědomovali možné tragické následky jejich jednání. Pro tyto případy jsme navrhli plechovou cedulku, u které věříme, že zpracováním přitáhne zrak spíše než klasické varovné cedule a doufáme, že alespoň trochu pomůže s osvětou u nezasvěcených "dobrodinců.

 

nekrmte koně 2 nhld